Opleiding tot Hartritmevariabiliteit (HRV) therapeut

Inleiding

Hart Ritme Variabiliteit (HRV) biofeedback training heeft bewezen effectiviteit als behandelmethode voor een groot aantal aandoeningen en in het kader van piekpresetatie / sport (Gevirtz, 2013). HRV Biofeedback is effectief als behandelmethode voor angst (Moss, 2016), depressie (Shaffer & Zerr,2016), hoge bloeddruk (McGrady, 2016), Prikkelbaar Darm Syndroom (Stern et al., 2016), chronische pijn en astma (Lehrer, 2016).

Deze 16-urige cursus is aanbevolen voor therapeuten die met HRVbiofeedback willen leren werken. Aan bod komen alle onderwerpen die door de Biofeedback Certification International Alliance (BCIA) worden verplicht om in aanmerking te komen voor het HRV Biofeedback Certificate of Completion, te weten: anatomie en fysiologie van het hart, het ademhalingstelsel en het autonoom zenuwstelsel, Hart Ritme Variatie (HRV), HRV apparatuur, HRV metingen, HRV biofeedback training strategieën en HRV biofeedback toepassingen. Theorie wordt gecombineerd met praktijk, waarbij in kleine groepjes met HRV apparatuur wordt geoefend. Optioneel: na voltooiing van de cursus kan de therapeut via een online examen zich kwalificeren voor het BCIA HRV certificaat.

Literatuur

Gevirtz,R.(2013).The promise of heartrate variability biofeedback: evidence- based applications. Biofeedback 41, 110–120.doi:10.5298/1081-5937-41. 3.01

Moss, D. (2016). Anxiety and anxiety disorders. In G. Tan, F. Shaffer, R. R. Lyle, & I. Teo (Eds.). Evidence‐based practice in biofeedback and neurofeedback (3rd ed.). Wheat Ridge: AAPB.

Shaffer, F., Zerr, C. L., & Allen, J. (2015). The use of device‐guided breathing in the treatment of hypertension: A meta‐analytic review [Abstract]. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 40(2), 131‐132. doi:10.1007/s10484‐015‐9282‐0

McGrady, A. (2016). Hypertension. In G. Tan, F. Shaffer, R. R. Lyle, & I. Teo (Eds.). Evidencebased practice in biofeedback and neurofeedback (3rd ed.). Wheat Ridge: AAPB.

Stern, M. J., Guiles, R. A. F., Huntley, C., & Gevirtz, R. (2016). In G. Tan, F. Shaffer, R. R. Lyle, & I. Teo (Eds.). Evidence‐based practice in biofeedback and neurofeedback (3rd ed.). Wheat Ridge: AAPB.

Opzet cursus

 Dag 1:

 • Inleiding
 • Hart Ritme Variabiliteit
 • Het meten van HRV
 • Ademhaling
 • HRV strategieen: ademhalingstechnieken
 • Evidence-based HRV biofeedback toepassingen deel 1

Dag 2

 • Resonante frequentie
 • HRV analyse (tijdsdomein, frequentiedomein
 • Evidence-based HRV toepassingen deel 2
 • HRV strategieen: emotionele regulatie technieken
 • Evidence-based HRV biofeedback toepassingen deel 3
Leerdoelen

Aan het einde van de cursus is de cursist in staat om HRV biofeedback training via het meten van ademhaling en hartslag in te zetten als behandelmethode in een klinische setting en als middel voor het verbeteren van prestaties.

Voor wie is deze cursus

Therapeuten geschoold in de menswetenschappen, zoals psychologen en fysiotherapeuten, die HRV biofeedback willen toevoegen aan hun klinische praktijk en personen werkzaam in de sport en het bedrijfsleven, die HRV biofeedback willen inzetten als methode voor het verbeteren van prestaties.

Docenten

Mrs. Drs. D.M. (Daniëlle) Matto, psycholoog, biofeedback therapeut BCIA-BCB/HRV

Erik Van den Top, Wellness & Performance coach ICF/CAPP met specialisaties in leefstijl, voeding, positieve psychologie en biofeedback.  

Aantal deelnemers

8-15

BCIA HRV certificeringsprogramma

Deze tweedaagse cursus biedt alle 16 uren opleiding zoals beschreven in de 16 uur blueprint van het BCIA HRV certification program.

 • HRV Anatomy and Physiology (3 hours)
 • Heart Rate Variability (2 hours)
 • HRV Instrumentation (3 hours)
 • HRV Measurements (2 hours)
 • HRV Biofeedback Strategies (4 hours)
 • HRV Applications (2 hours)
Data

Voor data en deelnamekosten verwijzen we naar de scholingskalender.