Cursus “Gezondheidspsychologie”

Inleiding

Volgens de Wereld Gezondheidsraad (WHO) leidt een ongezonde leefstijl tot een toenemend aantal chronische ziekten en de voorspelling is dat 80% van de gezondheidsproblemen voorkomen of behandeld kan worden door aanpassing van leefstijl. Het blijkt echter lastig om gezond te leven in een maatschappij met mogelijkheden en verleidingen die weinig meer te maken hebben met natuurlijke behoeftes.

Er is een stijgende behoefte aan therapeuten met kennis over de invloed van leefstijl op de fysieke en mentale gezondheid en een vaardigheid om mensen te begeleiden bij het proces van gezonde gedragsverandering. Je kunt daarbij denken aan leefstijlbegeleiding als losstaande hulpvraag, maar het is ook goed om te beseffen dat een behandeling (of je nu werkt in de somatische of geestelijke gezondheidszorg) beter zal verlopen als de leefstijl van de cliënt in de begeleiding betrokken wordt.

Leefstijl gaat niet alleen over slaap, voeding en beweging, maar ook over innerlijke balans, over in verbinding zijn met jezelf en met je omgeving, over het maken van keuzes die bij je passen en over de manier van omgaan met alles wat op je pad komt. Deze elementen zijn vervat in het holistische model “Mijn Leefstijl Plan”, ontwikkeld door docenten Daniëlle Matto en Erik van den Top. Dit model staat aan de basis van de cursus “Gezondheidspsychologie”, een unieke cursus waarin up-to-date informatie over leefstijlfactoren, theorie over gedragsverandering, praktische gedragsverandertechnieken en motiverende gespreksvoering bij elkaar gebracht zijn.

Maak kennis met het “Mijn Leefstijl Plan” model via deze online gratis vragenlijst.

Inhoud cursus
 • Online zelfstudiemodules:
  1. “Gedragsverandering” met praktische gedragsveranderingstechnieken en assessment tools
  2. “Mijn Leefstijl Plan” cliëntencursus
  3. “Mijn Leefstijl Plan” verdiepingsmodules met wetenschappelijke onderbouwing van de leefstijlinformatie
 • 3 fysieke bijeenkomsten en 2 online bijeenkomsten gericht op het
  1. leren werken met praktische tools, die zowel cliënt als therapeut inzicht geven in het proces van gedragsverandering
  2. beheersen van vaardigheden en technieken om cliënten effectief te begeleiden bij duurzame gedragsverandering, waaronder motiverende gespreksvoering
  3. ontdekken en leren vermijden van eigen valkuilen bij leefstijlbegeleiding
 • Toegang tot de Firstbeat Life hartslagmeting tijdens de gehele cursusperiode (3 maanden)
  Didactische werkwijze

  De cursus biedt een afwisseling van fysieke bijeenkomsten, online bijeenkomsten en zelfstudiemodules binnen een periode van 3 maanden. Het zelf ervaren staat centraal! De cursist doorloopt zelf het proces van gezonde gedragsverandering en gaat een cliënt begeleiden bij eenzelfde proces. Tijdens de praktijkdagen wordt gewerkt met powerpoint presentaties, films, demonstraties en praktische, ervaringsgerichte oefeningen. Om het effect van de eigen gedragsverandering te monitoren krijgt de cursist gedurende 3 maanden de beschikking over een Firstbeat Life hartslagmeter. Ook ontvangt de cursist de waaier “Motiverende gespreksvoering” die als leidraad dient bij de praktijkgerichte bijeenkomsten. De eindopdracht betreft het schrijven van een reflectieverslag over de eigen gedragsverandering en het begeleiden van een cliënt.

  Doelgroep: 

  Zorgprofessionals HBO/WO geschoold

  Groepsgrootte:

  8-12 personen

  Leerdoelen:

  • de cursist heeft up-to-date kennis over het effect van leefstijlfactoren op de fysieke en mentale gezondheid
  • de cursist heeft zelf een proces van gezonde gedragsverandering doorgemaakt
  • de cursist beheerst het holistische “Mijn Leefstijl Plan” model en heeft deze toegepast bij een cliënt
  • de cursist is in staat om motiverende gespreksvoering op basisniveau toe te passen
  • de cursist is zich bewust van eigen valkuilen bij leefstijlbegeleiding

   

  Docenten:

  Daniëlle Matto, GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog en Biofeedback therapeut BCIA-BCB/HRV

  Erik Van den Top, Wellness & Performance coach ICF/CAPP met specialisaties in leefstijl, voeding, positieve psychologie en biofeedback.

  Accreditatie

  Accreditatiebureau Fysiotherapie – beroepsgerelateerd: 30 punten

  Eerstelijnspsychologen (NIP): 19,5 punt

  Leefstijlcoaches (BLCN): 30 punten

  Kosten

  € 1495,– inclusief online zelfstudie modules, 3 praktijkgerichte fysieke bijeenkomsten (incl. koffie/thee/lunch), 2 interactieve online bijeenkomsten, 3 maanden Firstbeat Life abonnement, waaier Motiverende Gespreksvoering en een USB stick met aanvullend cursusmateriaal.

  Reacties van deelnemers:

  “Inspirerend! Alles was interessant/relevant”

  “Veel inzichten gekregen. Erg waardevol!”

  Bekijk de scholingskalender voor locatie en actuele opleidingsdata.