• Cursus “Gezondheidspsychologie – 30 punten
  • Biofeedback bij stressbegeleiging: 5,5 punt